مراسم یادبود مرحوم حاج محمود اباسهلی(نقره چی) در دفتر اتحادیه صنایع دستی و اشیاء قدیمی با حضور رئیس و اعضای محترم هیات مدیرهاتحادیه  در حضور پسرانمرحوم و جمعی از همکاران  اتحادیه برگزار گردید.

 

 

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز. مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

Comments are closed.