دیدار دبیر جشنواره گنجینه سركار خانم عاطفه سادات ميرصانع اولين جشنواره ملي دانشجويي صنايع دستي گنجينه
با دکتر اکرمی ریاست دانشگاه هنر و دکتر نامورمطلق، معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری کشور،

كه با حضور سرکار ”خانم مجیدی” مدیر گروه صنایع دستی دانشگاه هنر، جناب آقای زرگر نماینده معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر و سرکار خانم دکتر احمدی قائم مقام ریاست دانشکده کاربردی، جناب آقاي مهريار قنبري قائم مقام دبير جشنواره،
روز یکشنبه مورخ هجده مهرماه در دفتر ریاست دانشگاه هنر برگزار شده بود.

saaaaa

saaaaaaa

Comments are closed.